Nascholing

Om handhaving van het actuele kennisniveau van de geregistreerden in het  RCOZ-register te bevorderen, is het vereiste ingevoerd dat minimaal 6 PE-punten per jaar dienen te worden behaald. PE-punten worden verkregen door het volgen van webinars , masterclasses, seminars, of andere na- of bijscholing, artikelen te publiceren of te doceren over compliance en/of daaraan gerelateerde onderwerpen.

Educatie rubrieken:

Voorbeelden van aan compliance gerelateerde educatie rubrieken die in aanmerking komen voor PE-punten, zijn:

  1. Kwaliteit en veiligheid in de zorg;
  2. Governance bij zorginstellingen;
  3. Medezeggenschap in de zorg;
  4. Risicomanagement in de zorg;
  5. Privacy en voorkoming datalekken in de zorg;
  6. Correct declareren/fraudebestrijding in de zorg;
  7. Financiering van zorginstellingen;
  8. Fiscaliteit in de zorg;
  9. Mededinging in de zorg;
  10. Aanbesteding in de zorg;
  11. Gedrag op de werkvloer bij zorginstellingen;
  12. Klachtenprocedures en klokkenluidersregeling bij zorginstellingen;
  13. Zorgethiek;
  14. Verantwoord belonen in de zorg;
  15. Rol en positie van de compliance officer;
  16. Extern toezicht in de zorg;
  17. Gedrag op de werkvloer, klachtenprocedures en klokkenluidersregeling bij zorginstellingen;
  18. Duurzaamheid in de zorg
  19. e-Health
  20. Nieuwe regelgeving voor de zorg.

Overzicht Nascholing/Opleidingen voor PE-punten

(Nascholings)opleidingen in hiernaast genoemde educatie rubrieken kunnen in ieder geval in aanmerking komen voor de registratie van PE-punten. Onderstaand enkele suggesties. Deze lijst zal in de loop van de tijd worden uitgebreid.

 • Masterclass vrijdag 16 februari 2024 (2e editie wegens succes) i.s.m. Academie Sociaal Domein – “Samenwerking in zorg en welzijn in het licht van het IZA” voor maar liefst 6 PE-punten

Masterclass aanmelden en meer informatie

Kijk ook naar de mogelijke webinars waar je ook PE-punten voor kan verdienen: webinars voor PE-punten

Neem gerust contact met ons op bij twijfel of wij ook een niet genoemde opleidingen of activiteiten ook kunnen classificeren voor PE-punten.

Stuur dan een email naar accreditatie@rcoz.nl