RCOZ

RCOZ staat voor Register Compliance Officer in de Zorg en is een merknaam van de Stichting CIDZ (Stichting Compliance in de Zorg).

Compliance is een steeds belangrijker aandachtsgebied van een zorginstelling. Zorginstellingen opereren in een zwaar gereguleerde markt met toenemende regeldruk. Zorgverlening brengt risico’s met zich mee die in het belang van patiënten en cliënten zoveel mogelijk moeten worden ingeperkt.

loep

Accreditatie

radars

Stimuleren compliance in de zorg

register

Register

community3

Community / nascholing

Verantwoord handelen

Compliance staat voor ‘verantwoord handelen’.  Over hoe wil een zorginstelling veilig, integer, respectvol en correct met haar cliënten/patiënten en personeel omgaan en verantwoorde en goede zorg leveren. Compliance heeft niet alleen betrekking op voldoen aan wet- & regelgeving, maar juist ook betrekking op normen en waarden voor gedrag binnen een organisatie. Het gaat daar bij niet alleen om kernwaarden die vermeld zijn in de missie en visie van de zorginstelling maar bijvoorbeeld ook om normen op het gebied van privacy, veiligheid, kwaliteit, ethiek, medezeggenschap en cultuur. Belangrijk voor de bepaling van wat een zorginstelling wil uitstralen, maar meer nog gaat het om het gedrag en een open cultuur.

Compliance plan

Om goede compliance te waarborgen is een compliance programma nodig dat samengevat wordt in een compliance plan, dat fungeert als communicatiemiddel naar de medewerkers van de instelling. Compliance helpt zorginstanties om verantwoorde zorg te leveren en sancties te voorkomen door relevante wet- & regelgeving en normen en waarden, te vertalen in praktische en heldere interne regels, protocollen en processen die bijdragen aan een open bedrijfscultuur en bedrijfsvoering.

Handboek Compliance in de Zorg

handboek compliance in de zorg

Prof. mr. dr. Wilco Oostwouder is initiatiefnemer van de oprichting van de Stichting Compliance in de Zorg en de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg. Het doel van deze initiatieven is om (het kennisniveau van) compliance in de zorgwereld te bevorderen.

Wilco is tevens advocaat bij Loyens & Loeff en heeft met Mr. dr. Marc Wiggers, een mooi “Handboek Compliance in de zorg” van ruim 400 pagina’s, geredigeerd en met diverse gezaghebbende auteurs uit wetenschap en praktijk, geschreven om dit handen en voeten te geven. De tweede druk van dit boek dateert uit 2019.  Op dit moment bereiden hij en mr. Tessa van den Ende van ZO. advocaten een derde druk voor waarin de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van compliance in de zorg zullen worden verwoord.

In dit boek komen vele deskundigen aan het woord over de verschillende aspecten van compliance en de onderwerpen die onderdeel behoren uit te maken van het compliance programma van een zorginstelling

Daarnaast  publiceren Wilco en andere docenten van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg geregeld artikelen over actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor compliance in de zorg.

Zie onder andere het artikel “Governance en compliance in de zorg na invoering van de Governancecode Zorg 2022 en de publicatie van het Kader Goed Bestuur 2022” (gepubliceerd in Onderneming en Financiering 2023 (31) 2) van de hand van W.J Oostwouder, S. Monsma en A. Peelen. 

Lees meer…

“Zorg in Nederland..”

De zorg in Nederland heeft te maken met veel veranderingen en uitdagingen, niet alleen in wet- & regelgeving maar ook vanuit de ontwikkelingen in de maatschappij. De maatschappij vergrijst, wat betekent dat mensen langer leven, echter niet noodzakelijkerwijs ook langer in goede gezondheid. Dit betekent een verhoogde vraag naar zorg. Naast de onhoudbaarheid van het stelsel spelen andere maatschappelijke vraagstukken zoals de geestesgesteldheid van de bevolking, de behandelmethodes, passende zorg, e-health en duurzaamheid in de zorg.

Om deze ontwikkelingen en veranderingen naar beleid te vertalen worden diverse programma’s geïntroduceerd vanuit de Rijksoverheid. Denk aan het Nationaal Preventieakkoord, maar ook aan het nieuwste Integraal Zorgakkoord (IZA) waar naar samenwerkingen van zorgpartijen wordt gezocht om de maatschappelijke uitdaging in de zorg aan te kunnen. Deze programma’s leiden tot aanpassing van wet- & regelgeving en normenkaders. Ook maatschappelijke ontwikkelingen zijn daardoor van invloed op compliance en zijn van belang voor het antwoord op de vraag: hoe blijf je ’verantwoord handelen’?

Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg

RCOZ is de afkorting van Register Compliance Officer in de Zorg. In 2024 vindt de alweer 7e editie van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg plaats onder leiding van Wilco Oostwouder. Zie onderstaand de reeds geplande data.

Deze opleiding wordt in samenwerking met Boerhaave Nascholing van het LUMC , ZO. advocaten en onderwijsinstelling Meer Kennis georganiseerd.

De registeropleiding wordt per editie geaccrediteerd door de Stichting Compliance in de Zorg en omdat deze opleiding ook elk jaar aan het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG ter accreditatie wordt voorgelegd kunnen zorgprofessionals 30 ABAN punten met deze opleiding behalen.

 

Data voor 2024 

  • Vrijdag 8 maart
  • Vrijdag 15 maart
  • Vrijdag 5 april
  • Vrijdag 19 april
  • Vrijdag 24 mei

Verdere informatie over de registeropleiding is mogelijk door een email te sturen aan voorzitter@rcoz.nl 

Inschrijven in het RCOZ-register

Met het behaalde diploma (na voldoende aanwezigheid én goedkeuring van een door jou geschreven compliance plan) mag de merkenrechtelijk beschermde aanduiding “RCOZ” achter je naam geplaatst worden indien je tevens geregistreerd bent en blijft in het RCOZ-register.

Als gediplomeerde kun je nadat CIDZ het ondertekende registratieformulier en een recente VOG ontvangen heeft, worden opgenomen in het RCOZ-register. Deze registratie biedt diverse voordelen. Naast de mogelijkheid om de aanduiding RCOZ achter je naam te zetten, wordt je registratie vermeld op deze website, kun je deelnemen aan de community voor verdere kennisdeling met vakgenoten en ontvang je nascholingssuggesties.  

Om geregistreerd te blijven dien je minimaal 6 PE-punten per jaar te behalen.

Stichting CIDZ

compliance in de zorg