Register Compliance Officer in de Zorg

 

Stichting CIDZ

Stichting Compliance in de Zorg (hierna: CIDZ)

Werkzaamheden CIDZ

CIDZ wil haar doelstelling verwezenlijken door het instellen en bijhouden van een register voor Compliance Officers in de Zorg, het op peil houden van het kennisniveau van de compliance-officers door voor continuering van de inschrijving in het register de geregistreerden te verplichten tot het behalen van studiepunten in het kader van Permanente Educatie, (‘PE-punten’), eisen voor accreditatie te stellen aan opleidingen voor Compliance Officers in de Zorg en het ondersteunen van onderzoeks- en onderwijsprojecten, stimuleren van onderzoek en onderwijs op het gebied van Compliance in de Zorg door (bijvoorbeeld) het uitreiken van een scriptieprijs en/of het financieren van één of meer leerstoelen en/of promotieplaatsen.

Stichting CIDZ

RCOZ – Register Compliance Officer in de Zorg

De statutaire doelstelling van CIDZ

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg door bevordering van een goede compliance bij zorginstellingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Stichting Compliance in de Zorg